Børn af Kejser Karl den Store & Hildegard af Vinzgau, Desiderata, Fastrada, Luitgard samt friller:

Kejser Karl den Store fik 18 børn, her nævnes bl.a.

Kejser Ludvig den Fromme

Kong Pepin ( Carloman ) af Italien

Pepin the Hunchback

Charles the Younger

Drogo af Metz

 

Børn af Kong Pepin af Italien & Bertha:

Kong Bernhard af Italien

Atala

Gundrada

Adelaide

Bertha

 

Børn af Kong Bernhard af Italien & Cunigunda of Laon:

Grev Pepin af Vermandois

 

Børn af Grev Pepin af Vermandois & NN:

Grev Bernard of Laon

Gerberge

Grev Pepin af Vermandois

Grev Herbert I af Vermandois

Beatrix

Mathilde

Adelaide

Cunigunda

 

Børn af Grev Herbert I af Vermandois & Bertha de Morvis:

Grev Herbert II af Vermandois g.m Prinsesse Adele af Frankrig

Beatrice af Vermandois g.m Kong Robert I af Frankrig

NN of Vermandois g.m Grev Eudo of Wetterau

 

Børn af NN of Vermandois & Eudo of Wetterau

Herbert of Wetterau g.m Irmtrud of Avalgau

 

Børn af Herbert of Wetterau & Irmtrud of Avalgau:

Gerberga of Gleiberg g.m Henry of Schweinfurt

 

Børn af Gerberga of Gleiberg & Henry of Schweinfurt:

Eilika of Schweinfurt g.m Bernhard II af Sachsen

 

Børn af Eilika of Schweinfurt & Bernhard II af Sachsen:

Ordulf af Sachsen g.m Prinsesse Wuldhilde af Norge

 

Børn af Ordulf af Sachsen & Prinsesse Wuldhilde af Norge:

Magnus af Sachsen g.m Prinsesse Sophia af Ungarn

 

Børn af Magnus af Sachsen & Prinsesse Sophia af Ungarn:

Eilika af Sachsen g.m Otto von Ballenstedt

 

Børn af Eilika af Sachsen & Otto von Ballenstedt:

Albrecht af Sachsen g.m Sophia von Winzenburg

 

Børn af Albrecht af Sachsen & Sophia von Winzenburg:

Herman von Orlamunde g.m Irmgard NN

 

Børn af Herman von Orlamunde & Irmgard NN:

Siegfried von Orlamunde g.m Prinsesse Sophie Valdemarsdatter af Danmark

Se fra Kong Gorm den Gamle til Skjalm Hvide