Børn af Kong Gorm den Gamle og Dronning Thyra:

Knud Dana Ast 

Harald Blåtand gift med 1: Tove 2. Gunhild

Gunhild Gormsdatter gift med Kong Eirik Haraldsson (Blodøkse) af Norge

 

Børn af Kong Harald Blåtand:

Gunhild Haraldsdatter gift med Jarl Palling of Devonshire

Thyra Haraldsdatter gift med 1. Boleslaw  2. Olav Tryggvason af Norge 

Svend Tveskæg gift med 1. Gunhild 2. Sigrid Storråde

 

Børn af Kong Svend Tveskæg:

Estrid Svendsdatter gift med Ulf Jarl

Kong Harald II

Kong Knud den Store gift med Emma af Normandiet

Gyda Svendsdatter gift med Erik Jarl

 

Børn af Ulf Jarl og Prinsesse Estrid Svendsdatter:

Kong Svend Magnus Estridsen

Asbjørn Ulfsøn

 

Børn af Kong Svend Magnus Estridsen:

Thorgils 

Knud Magnus 

Svend Korsfarer gift med Florine de Bourgogne

Svend af Danmark

Ubbe

Ulf

Ragnhild gift med Sven Askelsson 

Helene

Sigrid gift med Fyrste Gottschalk af Venden

Ingerid gift med Kong Olav Kyrre af Norge

Kong Harald Hen gift med Margrethe Asbjørnsdatter

Kong Knud den Hellige gift med Edel af Flanderen

Kong Oluf Hunger g.m Prinsesse Ingegerd af Norge

Kong Erik Ejegod gift med Bodil Thrugotsdotter

Kong Niels gift med Margrethe Fredkulla

Bjørn 

Benedikte 

Sigurd 

Svend Tronkræver 

Guttorm

Eymund

 

Børn af Kong Erik Ejegod:

Hertug Knud Lavard gift med Ingeborg af Novgorod

Erik II Emune

Harald Kesja

Bennedikt

Ragnhild

 

Børn af Hertug Knud Lavard & Ingeborg:

Kong Valdemar den Store gift med Sofie af Minsk

Kirstine Knudsdatter

Margrethe Knudsdatter

 

Børn af Kong Valdemar den Store:

Kong Valdemar Sejr & frille

Sophie Valdemarsdatter gift med Siegfried von Orlamunde

Knud IV

Christoffer

Helene Valdemarsdatter

Ingeborg Valdemarsdatter

Richiza Valdemarsdatter

 

Børn af Kong Valdemar Sejr:

Grev Niels Valdemarsøn af Halland gift med Oda von Schwerin

Grev Knud Valdemarsøn 

Valdemar den Unge

Erik VI Plovpenning

Abel

Christoffer I

Sophie Valdemarsdatter

 

Børn af Grev Niels Valdemarsøn af Halland og Oda von Schwerin:

Grev Niels II af Halland gift med Cecilie Johannesdatter Hvide (nedstammer fra Skjalm Hvide)