Slægten Brahe & Baden

1. generation

Axel Brahe til Krageholm & Maren Tygesdatter Lunge til Tolstrup

2. generation

Axel Axelsen Brahe til Krogholm & Anne Lagesdatter Brok af Estrup

3. generation

Borgmester Jens Andersen Baden & Maren Brahe

4. generation

Anna Jensdatter Baden & Borgmester Peder Hansen Lilliefeld

5. generation

Anna Pedersdatter Lilliefeld & Borgmester Mogens Jensen Skriver Rosenvinge

6. generation

Borgmester Henrik Mogensen Rosenvinge & Karine Willumsdatter Forbes (nedstammer fra de skotske konger)

7. generation

Borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge & Karen Jørgensdatter Friis

8. generation

Barbara Mogensdatter Rosenvinge & Borgmester Jørgen Hansen Mule

10 x tip til Tina Olesen (stifter af Klanen Bendixen)

 

Niels Kotte til Eskelund

1. generation

Niels Kotte til Eskelund & Marine Thordsdatter

2. generation

Laurids Kotte til Dalby & NN

3. Generation

Mette Lauridsdatter Kotte & Hans Mule til Nislevgaard

4. generation

Borgmester Jørgen Hansen Mule & Barbara Mogensdatter Rosenvinge

10 x tip til Tina Olesen (stifter af Klanen Bendixen)

Henrik I Krummedige

1. generation

Foged Henrik I Krummedige gm NN

2. generation

Hasso Krummedige gm Sophie NN

3. generation

Henrik Busche Krummedige gm NN

4. generation

Ridder Eler de Ottenbúttel Krummedige gm NN

5. generation

Nicolaus de Ottenbúttel Krummedige gm NN

6. generation

Grote Iven Krummedige gm NN

7. generation

Rådmand Timme Krummedige til Tange gm NN

8. generation

Kirstine Timmesdatter Krummedige gm Ridder Henning III Podebusk

19 x tip til Tina Olesen (stifter af Klanen Bendixen)

Kejser Leo VI

1. generation

Emperor of the Byzantine Empire Leo VI "The Wise" & Zoe Karbonopsina

2. generation

Kejser Constantine VII & Helena Lekapene

3. generation

Kejser Constantin IX Monomakh & Zoe Porphyrogentia

4. generation

Prinsesse Anastasia of Byzantine & Vsevolod I af Kiev

5. generation

Storfyrste Vladimir II Monomakh & Gytha af Wessex

6. generation

Mstislav I af Kiev & Prinsesse Christina af Sverige

7. generation

Ingeborg af Novgorod & Hertug Knud Lavard

8. generation

Kong Valdemar den Store & Sofia af Minsk

25 x tip til Tina Olesen (stifter af Klanen Bendixen)